ต้องการทราบราคาพิเศษเฉพาะรุ่น

ติดต่อคุณประยูร 02-223-9161

ราคาสินค้า

4300BV ..... 4,650 THB Jigsaw

4350CT ..... 6,300 THB Jigsaw

6501      ..... 2,670 THB สว่าน 6.5mm

9556HN ..... 1,900 THB เครื่องเจียร์ 4"

9553BX ..... 1,500 THB เครื่องเจียร์ 4"

BO3710 ..... 2,150 THB เครื่องขัดกระดาษทราย

DP4010 ..... 3,850 THB

GA7050 ..... 3,650 THB เครื่องเจียร์ 7"

GA5010 ..... 3,150 THB เครื่องเจียร์ 5"

HM0810TA .... 9,600 THB เครื่องสกัด

HM1201 ..... 14,100 THB เครื่องสกัด

HR2470FX5 .... 5,900 THB สว่านกระแทก 3ระบบ

HP1630 ..... 1,850 THB สว่านไฟฟ้า 16mm

UB1102 ..... 1,990 THB เครื่องเป่าลม

ELM3711 .... 5,650 THB เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 

 
Screen Shot 2561-12-14 at 1.26.16 PM.png
Screen Shot 2561-12-14 at 1.26.05 PM.png

4300BV
Jigsaw

4350CT
Jigsaw

Screen Shot 2561-12-15 at 3.05.09 PM.png
Screen Shot 2561-12-15 at 3.05.24 PM.png

6501
Drill 6.5mm

Screen Shot 2561-12-15 at 3.11.41 PM.png
Screen Shot 2561-12-15 at 3.11.31 PM.png

9556HN

Grinder 100mm

Screen Shot 2561-12-15 at 3.21.05 PM.png
Screen Shot 2561-12-15 at 3.21.18 PM.png